Đồ án CDIO

I. Yêu cầu

Xây dựng một mô hình căn nhà có khả năng chống dột dựa trên các nguyên liệu từ giấy báo và que tăm.

– Nhà có 1 cửa cái và 1 cửa sổ, kích thước do sv quyết định.

– Mỗi ngôi nhà phải được đặt trên một nền nhà có diện tích lớn hơn diện tích phần móng của ngôi nhà.

– Nước được đổ lên phần mái nhà một cách từ từ bằng cách nghiêng dần miệng chai.

– Báo cáo của sv sau mỗi bước sẽ được xem như thành quả của sv cho từng giai đoạn.

II. Qui định

1. Chất lượng sản phẩm

Sau khi ngôi nhà được hoàn thành, người thử nghiệm sẽ dùng lượng nước trong chai pet 330 ml đổ lên nóc của ngôi nhà với khoảng cách từ miệng chai pet đến nóc nhà không quá 1 que tăm. Sau khi đổ hết lượng nước, nếu ngôi nhà vẫn đứng vững và ko bị dột thì xem như ngôi nhà đã hoàn thành. Sv có thể đàm phán với gv về tiêu chí này.

2. Thời gian thực hiện

Thời gian chính thức là 10 tiết của tuần thứ 1 và tuần thứ 2 (kiểm tra sản phẩm vào cuối tuần thứ 2), 5 tiết của tuần sau cùng dùng để chấm điểm trình bày của sinh viên.

III. Đánh giá

1. Kết quả sinh viên cần nộp

– 1 mô hình ngôi nhà (hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh)

– 1 file word là báo cáo có nội dung: ghi mô tả yêu cầu đồ án, cách phân chia công việc trong nhóm, vai trò của từng thành viên trong nhóm, phân tích các yêu cầu và khó khăn của bài toán, nêu cách thiết kế có lý giải tại sao chọn giải pháp đưa đến mô hình sau cùng, tóm tắt cách thực hiện theo biểu đồ thời gian, nêu cách thử nghiệm (nếu có), nêu tự nhận xét và tự đánh giá cho kết quả sau cùng của nhóm.

– 2 bảng tính: 1) Chi phí sản xuất và giá xuất xưởng của mô hình, 2) Bảng chấm công theo từng tiết (10 tiết) và tiền lương cho từng thành viên trong nhóm trong 10 tiết.

– 1 file power point để trình bày nội dung trong báo cáo trong 10 phút.

2. Cách chấm điểm đánh giá (Tổng điểm là 4 điểm)

– 1 điểm cho việc hoạt động nhóm: cách phân chia nhóm, cách quản lý nhóm, cách phân chia công việc, cách quản lý công việc theo từng giai đoạn, cách quản lý thời gian, cách trao đổi và đóng góp ý kiến của các thành viên trong nhóm, thái độ của các thành viên trong nhóm khi thực hiện đồ án trên.

– 1 điểm cho file báo cáo: điểm trình bày báo cáo, kiểm tra tính đầy đủ của báo cáo

– 1 điểm cho file bảng tính: điểm trình bày báo cáo, kiểm tra tính đầy đủ của nội dung

– 1 điểm cho phần trình bày 10 phút

Nhóm 4

Nguyễn Hữu Trung                                1112349               

Phạm Minh Quân                                  1112242

Đào Tiến Quang                                   1112234

Nguyễn Thiện Thuật                             111

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGTPHCM

Khoa Công nghệ thông tin

Nhập môn Công nghệ thông tin

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s